• mail@mukhangmgaaklat.com
  • +639060171193

Safiyyah Bint Abdul Muttalib

by: AbuHayyan Published: March 11, 2018

Ang_Piling_Talambuhay_ng_Kababaihan_ng_Mga_Sahaba_رضي_الله_عنهنّ na naglalaman ng mga kwento ng iilan sa kababaihan nila. At sila sina: I- Halimah Al-sa'diyyah II- Safiyyah Bint Abdul Muttalib III- Fatimah Bint Muhammad صلى الله عليه وسلم IV- Asma' Bint Abu Bakr. V- Nasibah Almáziniyyah VI- Ramlah Bint Abu Sufyán VII- Gumaysa' Bint Milhán VIII- Ummu Salamah

Basahin

Safiyyah Bint Abdul Muttalib

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *