• mail@mukhangmgaaklat.com
  • +639060171193

Ang Pagpapakahulugan sa Suratu Ad-Duhá

by: AbuHayyan Published: March 27, 2018

Hinango mula sa Tafsir ni Ibn Sa'adiy رحمه الله

Ipagpatuloy

Ang Pagpapakahulugan sa Suratu Ad-Duhá

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *