• mail@mukhangmgaaklat.com
  • +639060171193

Anáshíd Islámiyyah

by: AbuHayyan Published: April 21, 2018

Sinipi mula sa aklat na “Ang Batas ng Pakikinig sa Tinatawag na Anáshid Islámiyyah” ni Phd Ahmad Bin Al-Zahrániy na halaw sa aklat na “Listiqámah” ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah

Ipagpatuloy

Anáshíd Islámiyyah

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *